Smart Recruitment Sites

Privacyverklaring

Kemkens bv (nader te noemen: Kemkens) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiele klanten, (potentiele) sollicitanten en bezoekers van de website  van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kemkens houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kemkens, Merwedestraat 58 te Oss.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verstrekt

  1. Het verwerken van sollicitaties en aangaan van dienstverbanden voor Kemkens;
  2. Het delen van Curriculum vitae en ingevuld sollicitatieformulier met vacaturehouder ter beoordeling van sollicitaties.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Kemkens gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Zo zorgt Kemkens ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Kemkens toegang tot de gegevens. Kemkens bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E- mail

Het e-mailadres kan door het onderdeel van Kemkens waaraan het e-mailadres is verstrekt, gebruikt worden voor het leggen van contact en het aanbieden van een onderzoek m.b.t. de sollicitatie ervaring.

Recht van verzet

Indien er geen prijs wordt gesteld op de verwerking van persoonsgegevens nadat het sollicitatieproces en evaluatieproces ten aanzien van toekomstige vergelijkbare functies is afgerond, dan kan dit aangeven worden bij de afdeling HRM van Kemkens.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Kemkens laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

Kemkens gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube, op zoek naar geschikte kandidaten voor het invullen van de vacatures.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het reageren op opmerkingen, Kemkens (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Kemkens is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen.

Cookies

Zie Cookies.